Jaký byl rok 2020 pro ETF?

Rada pro investora
Jaký byl rok 2020 pro ETF?

Trh burzovně obchodovatelných fondů rapidně roste, což dokládá zvyšující se oblíbenost tohoto investičního nástroje u investorů. Jaký byl pro ETF fondy rok 2020?


19. 2. 2021

 

Máloco se v posledních letech tak zásadně promítlo do dění na světových finančních trzích, jako pandemie koronaviru. Výrazně tak byla zasažena prakticky všechna aktiva. První polovina roku se vyznačovala značnou nervozitou a výprodeji na akciových trzích, ropa dokonce poprvé v historii dosáhla záporných hodnot. Z nervozity na akciových trzích naopak těžily bezpečné přístavy, jako je zlato a stříbro. V druhé polovině roku však došlo k uklidnění nálady investorů a my jsme tak mohli být svědky jedné z největší býčích vln za poslední roky. Jaký byl uplynulý rok z pohledu ETF fondů?

 

Trh burzovně obchodovatelných fondů (ETF) v posledních letech masivně narůstá. To platí jak pro objem investovaných prostředků, tak i pro nově vznikající fondy. Obliba ETF fondů tak u investorů rapidně roste a ne nadarmo se o ETF mluví jako o budoucnosti pravidelného investování. Důvěrou v tento investiční instrument neotřásly ani výprodeje na akciových trzích v první polovině roku 2020. V letošním roce se očekává další růst jak počtu nových fondů, tak i prostředků v nich investovaných.


Růst počtu fondů i aktiv

Poslední roky ukázaly prudký růst zájmu investorů o ETF fondy - důkazem je růst počtu fondů a majetku v jejich správě. Ke konci roku 2020 existovalo přes 7 600 ETFs s celkovou výší spravovaných prostředků 7,74 bilionu amerických dolarů a tato čísla v průběhu letošního roku nepochybně dále vzrostou. Zajímavé je srovnání s koncem roku 2018, kdy byl celkový počet fondů kolem 6 500 a aktiva ve správě přes 4,6 bilionu USD. Trh ETF tak nezastavitelně roste. Růst počtu nových fondů je velkou výhodou pro investory, kteří díky konkurenčnímu boji vydavatelů ETF ušetří prostředky díky snižujícím se poplatkům. Vývoj počtu celosvětově obchodovatelných ETF fondů a za poslední roky je na grafu níže.

Vývoj počtu ETF fondů od roku 2003

Zdroj: Statista.com

Zkoušku pro trh ETF fondů představoval minulý rok, kdy zejména z důvodu výprodejů v první polovině roku masivně poklesl objem investovaného majetku. Data od společnosti BlackRock však ukazují, že tyto poklesy někteří investoři využili k dalším výhodnějším nákupům za nižší ceny. Od dubna, kdy trhy nabraly druhý dech se aktiva ve správě ETF fondů znovu rapidně zvýšily a momentálně se pohybují kolem 7,7 bilionu USD.


Velký prostor pro další růst

I přes rostoucí oblibu ETF fondů objem majetku v nich investovaný stále výrazně zaostává za podílovými fondy. V USA mají investoři alokováno v podílových fondech přes 21,5 bilionu USD, v ETF fondech přibližně 5 bilionu USD. Díky nesporným výhodám ETF (vyšší likvidita, vyšší výnos, nižší nákladovost) však obliba těchto fondů roste na úkor podílových fondů. Dle odhadů společnosti BlackRock by měla aktiva ve správě globálních burzovně obchodovatelných fondů dosáhnout v roce 2023 až 12 bilionu USD. V letošním roce očekáváme další růst počtu nových ETF fondů a prostředků v nich investovaných. Konkurenční boj vydavatelů ETF fondů by měl dále srazit již tak nízké poplatky. V současnosti má více než 75 % všech ETF fondů roční poplatek za správu (TER) nižší nebo roven 0,20 %. V loňském roce jsme se dokonce dočkali prvních ETF fondů s nulovým poplatkem za správu. Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!