Pravidelné investice se vyplatí

Rada pro investora
Pravidelné investice se vyplatí

Pravidelné investování může ochránit investora před ztrátou způsobenou krátkodobými výkyvy trhů, nebo z nich investor dokonce může i těžit. Podívejte se na srovnání pravidelné a jednorázové investice.


15. 10. 2020

 

Pravidelné investování ať už menších, nebo větších částek se historicky ukazuje jako jeden z nejlepších přístupů při zhodnocování svých peněz. Jedním ze základních principů investování je vložit peníze do aktiv co nejdříve, protože každá investice potřebuje svůj čas. Čím déle jsou investované peníze alokovány v různých aktivech, tím větší je šance jejich zhodnocení a dosažení investorových cílů. Trhy však v krátkém horizontu pravidelně kolísají - to ukázal i letošní rok, který byl výrazně poznamenán koronavirem. Pravidelné investování dokáže ochránit investora před ztrátou způsobenou krátkodobými výkyvy trhů, nebo z nich investor dokonce může i těžit. 

 

Každý investor se před vložením svých peněz do trhů musí rozhodnout jestli investuje celou částku najednou, nebo zdali ji rozdělí na menší částky, které postupně alokuje do daného aktiva. Nelze s určitostí říci, který přístup je správný a který špatný. Každý investor by si však měl být vědom principu tzv. cenového průměrování, které je jednou z největších výhod pravidelného investování. Tento princip je založen na nakupování aktiv za různou cenu v různých časech. Díky tomuto principu se při výskytu cenových korekcí na trhu snižuje průměrná cena za nakoupená aktiva. Jak vypadá taková situace na modelovém příkladu? Předpokládejme, že investor provádí pravidelné investice ve výši 1 000 Kč měsíčně. Níže uvedená tabulka zachycuje vývoj cen akcií, počet nakoupených akcií a jejich vlivu na výnosnost portfolia investora v průběhu 10 měsíců. 

 

 

 

Z tabulky je tak patrné, že volatilita na trzích může být při pravidelném investování dobrou příležitostí. Při jednorázové investici 10 000 Kč by investor vlastnil 100 akcií. Při pravidelném investování částky 1 000 Kč měsíčně bude vlastnit 104 akcií - díky pravidelným investicím tak investor nakoupil více akcií levněji. Existují však i případy, kdy je vhodnější investovat jednorázovou sumu. Pokud by cena aktiva měla pouze rostoucí tendenci, tak by pro investora byla vhodnější jednorázová investice. Na začátku tedy nakoupí akcie levněji a sleduje růst svého portfolia. Jednorázová investice také přinese vyšší dividendový výnos. V realitě se však trhy nepohybují pouze rostoucím směrem a nikdo z nás nemá věšteckou kouli, díky které by našel aktiva, jejichž cena nebude v budoucnu kolísat. Proto je vhodné využít pravidelného investování. Pravidelné investování nižších částek navíc činí investování do kapitálových trhů dostupné pro každého. 

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!