Seriál ETF (2. díl) Nahraďte dluhopisy prostřednictvím ETF

Rada pro investora
Seriál ETF (2. díl) Nahraďte dluhopisy prostřednictvím ETF

1.10.2018

Řešením pro dluhopisové investory mohou být burzovně obchodovatelné fondy (ETF).


18. 3. 2019

V rámci druhého dílu našeho ETF seriálu se blíže podíváme na burzovně obchodovatelné fondy, které jsou založeny na investicích do korporátních dluhopisů a představují tak alternativu k přímým dluhopisovým investicím. Dluhopisy jsou obecně považovány za méně rizikový instrument, než jakým jsou akcie či komodity. Pro investory tak mohou představovat lákavou příležitost pro vyvážení míry rizika jejich portfolia. S dluhopisy je spojena další skutečnost - emitenti vyplácejí kupóny, které pro investora znamenají pravidelný příjem. V tomto článku se zaměříme na výhody a nevýhody těchto ETF a pro koho jsou vhodné. 

Proč vlastně investovat do dluhopisů? 

Dluhopisy jsou svou povahou velmi specifický investiční instrument - většina emitentů totiž vydává dluhopisy s fixně stanoveným kupónem, který je zpravidla vyplácen na půlroční bázi. Investor je tak schopen předvídat, jakých výnosů dosáhne a zároveň ví, v jakém časovém horizontu se mu investovaná částka vrátí. Tato skutečnost tak z dluhopisů činí ideální nástroj pro zvýšení cash flow investorova portfolia. Další výhodou dluhopisů je jejich relativně vysoká bezpečnost - pokud si investor koupí dluhopisy těch nejkvalitnějších společností světa, je pravděpodobnost neúspěchu v době do splatnosti velmi malá. Níže uvedený graf uvádí aktuální výnosy vybraných blue chips dluhopisů globálních firem.

Výnos pětiletých dluhopisů v %

zdroj: bloomberg

S přímou investicí do korporátních dluhopisů je však spojeno hned několik nevýhod. V současnosti neexistuje žádná mezinárodní dluhopisová burza, a proto může být pro běžného investora nákup a případně následných prodej těchto dluhopisů obtížný, velmi drahý a v řadě případů i zcela nemožný. Dluhopisy jsou samozřejmě postaveny tak, aby je investor držel až do doby splatnosti. V případě prodeje před splatností však musí investor spoléhat na schopnosti svého brokera, aby pro jeho dluhopis naleznul kupce. Obchodování mimo burzu je též méně transparentní a běžný investor tak může být v nevýhodě oproti profesionálům. V tuzemsku se velké oblibě těší internetová tržiště dluhopisů, kde však dochází k prodeji i extrémně rizikových a prakticky neregulovaných cenných papírů, u kterých může v budoucnu nastat problém s vyplácením kupónů a splacením jistiny. U těchto dluhopisů se tedy projevuje absence regulovaného trhu, která umožňuje rozšíření vysoce rizikových aktiv mezi běžné investory, kteří nedisponují dostatečnými znalostmi, aby byli schopni potenciální rizika investice odhalit. 

Jak tedy do dluhopisů investovat?  

Ideálním řešením pro investici do korporátních dluhopisů může být nákup burzovně obchodovatelných fondů (ETF), které mají korporátní dluhopisy ve svých portfoliích a nahrazují tak přímý nákup těchto cenných papírů. ETF fondy zároveň minimalizují či zcela vylučují výše uvedené nevýhody přímých investic do dluhopisů. Jednou ze základních charakteristik je skutečnost, že dluhopisové ETF jsou burzovně obchodovatelné a tudíž se jedná o vysoce likvidní investici (je prakticky kdykoliv možné je koupit či prodat). Portfolia těchto ETF se skládají z desítek až stovek různých korporátních dluhopisů, což poskytuje vysokou míru diverzifikace dluhopisového portfolia prostřednictvím jediné investice. Budoucí vývoj portfolia tak nezávisí pouze na schopnosti jedné společnosti splatit své závazky, ale na více emitentech z různých sektorů. 

Příkladem dluhopisového ETF fondu může být iShares Edge Investment Grade Enhanced Bond ETF, který se specializuje na dluhopisy těch nejkvalitnějších společností (z investičního pásma) v rámci USA. Níže uvedená tabulka obsahuje deset nejvýznamnějších emitentů dluhopisů zahrnutých v portfoliu fondu. 

Top 10 dluhopisů ve fondu IGEB (28.9.2018) 
1.       AT&T INC 
2.       VERIZON COMMUNICATIONS INC 
3.       GOLDMAN SACHS GROUP INC 
4.       CITIGROUP INC 
5.      JPMORGAN CHASE & CO 
6.      HSBC HOLDINGS PLC 
7.      ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 
8.      CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 
9.      UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 
10.    ABBVIE INC 

 zdroj: ishares.com

Výhody dluhopisových ETF

Vedle výše uvedených výhod likvidity a diverzifikace se další výhoda týká kupónů. Již jsme si řekli, že z investice do dluhopisů inkasuje investor pravidelný výnos v podobě kupónu. Vzhledem k tomu, že dluhopisové ETF drží ve svém portfoliu obrovské množství různých dluhopisů s různou dobou splatnosti, vyplácejí kupón častěji, a to obvykle každý měsíc. Investor tak dosahuje mnohem vyššího cash flow a zároveň může kupónové výnosy okamžitě reinvestovat, čímž zvýší svůj budoucí výnos. V porovnání s přímým nákupem dluhopisů je také třeba zmínit jejich nákladovost, která je výrazně nižší - roční náklady (TER) výše zmíněného fondu IGEB činí pouhých 0,18 %. V případě nákupu jednotlivých dluhopisů se poplatky výrazně promítají do celkové čisté výnosnosti - mohou totiž činit až několik procent z investované částky. Hlavní výhodou dluhopisových ETF je pak zpravidla nadprůměrný kupónový výnos. V níže uvedeném grafu srovnáváme průměrný roční výnos korporátních dluhopisů s ratingem AAA (Moody´s) vůči kupónovému výnosu ETF IGEB. 

Srovnání průměrného kupónového výnosu p.a.

zdroj: fred.stlouisfed.org

Pro koho jsou dluhopisové ETF vhodné?

Dluhopisové investice jsou atraktivní zejména pro investory, kteří požadují pravidelný, předvídatelný a relativně bezpečný výnos. Rovněž jsou zajímavou možností jako část portfolia složeného z rizikovějších složek jako jsou akcie či komodity. Pro výběr kvalitních dluhopisů je však naprosto nezbytné důkladně analyzovat finanční situaci emitenta a jeho schopnost dostát budoucím závazkům - to je však pro většinu drobných investorů téměř nemožné. Optimálním řešením jsou právě dluhopisové ETF fondy, které investorovi umožní vlastnit několik stovek dluhopisů nejkvalitnějších světových firem, a to prostřednictvím nákupu jediného ETF fondu za částku v řádech tisícikorun. Dostupnost této investice činí dluhopisové ETF zajímavé i pro pravidelné investování. 

Investice do dluhopisů bezesporu patří do portfolia každého moderního investora. Dluhopisové ETF nabízejí vysokou míru diverzifikace, likviditu, transparentnost a dostupnost i pro menší investory, což jsou parametry, které nelze nákupem jednotlivých dluhopisů dosáhnout. Další nespornou výhodou jsou častější výplaty kupónů a zpravidla nižší náklady. 

V rámci dalšího dílu našeho seriálu se podíváme na investice do nemovitostí prostřednictvím ETF fondů.

Přečtěte si také první díl našeho seriálu. 

Seriál ETF (1. díl) Hledáte dividendy? Zkuste ETF. zde

 

Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum, a.s.

 

 

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!