Bude úroda sójových bobů rekordní?

Zpráva z trhu
Bude úroda sójových bobů rekordní?

Únorová zpráva WASDE víceméně potvrdila odhady z minulého měsíce. Australské požáry se negativně podepsaly na tamní očekávané produkci pšenice a bavlny. Úroda sójových bobů by naopak měla být vydařená. Podívejte se s námi na přehled dění okolo klíčových zemědělských komodit.


12. 2. 2020

 

Únorová zpráva WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) amerického Ministerstva zemědělství ohledně celosvětového vývoje zemědělských komodit víceméně potvrdila odhady z minulého měsíce. Australské požáry se negativně podepsaly na tamní produkci pšenice a bavlny. Vydatné deště naopak přejí produkci sójových bobů v Brazílii a letošní úroda by tak měla být silná. Podívejte se s námi na přehled dění okolo klíčových zemědělských komodit.

Pšenice

V rámci USA se předpokládá stabilní vývoj produkce v objemu 52,26 mil. tun, což potvrdilo lednové odhady. Nezměněny by měly také zůstat počáteční zásoby, import a spotřeba. Oproti lednovým odhadům by měl vzrůst export, a to o 0,68 mil. tun. Export pšenice by tak v USA měl být nejvyšší za poslední 3 roky. Z celosvětového pohledu únorové odhady potvrdily očekávání z minulého měsíce - celosvětová úroda by měla meziměsíčně poklesnout o 0,44 mil. tun na 763,95 mil. tun. Slabá produkce se neustále očekává v Austrálii, kde se na úrodě negativně podepsaly požáry. Počáteční zásoby pšenice jsou prakticky nezměněné oproti lednu. Zvýšit by se měl mezinárodní obchod - export se očekává o 1,8 mil. tun vyšší díky růstu tempa produkce v EU a Kazachstánu. Mírné snížení exportu očekává Kanada a Pákistán. Světový import pšenice by se měl zvýšit o 1,9 mil. tun díky Číně a Turecku. Globální spotřebu pšenice nyní očekáváme v objemu 754,19 mil. tun, což je meziměsíční snížení o 0,18 mil. tun. Konečné zásoby pšenice by měly zůstat ve výši 288 mil. tun.

Austrálie - produkce pšenice

zdroj: usda.gov


Sójové boby

Odhady z tohoto měsíce očekávají v USA vyšší export sójových bobů a nižší konečné zásoby. Americký export by se měl zvýšit o 1,36 mil. tun zejména díky zvýšení importu v Číně. Konečné zásoby sójových bobů by se tak měly snížit právě o 1,36 mil. tun. Produkce sójových bobů, počáteční zásoby a obchod jsou nezměněné oproti odhadům z ledna. Průměrná výkupní cena se pohybuje kolem 8,75 USD za bušl, což je meziměsíčně o 25 centů méně.

V globálním měřítku se očekává produkce v objemu 339,4 mil. tun - oproti lednovým odhadům tak došlo k nárůstu o 1,7 mil. tun. Brazílie, která je největším producentem na světě, stále hlásí příznivé podmínky v oblasti Mato Grosso a vydatné deště na severu i jihu země. Brazilská produkce se tak očekává v objemu 125 mil. tun. - meziměsíčně se jedná o navýšení o 2 mil. tun. Tento měsíc by v Jižní Americe měla začít fáze sklizně. Severní Amerika naopak koncem března zahájí fázi setí. Světová spotřeba by se měla meziměsíčně zvýšit o 1 mil. tun a dosáhnout tak na 351 mil. tun. Konečné zásoby by měly vzrůst o 2,2 mil. tun na 98,86 mil. tun.


Brazílie sójové boby - plocha, produkce a výnos

zdroj: usda.gov


Bavlna

Odhady z tohoto měsíce jsou pro USA nezměněné ve srovnání se zprávou z ledna. Produkce by tak měla zůstat zachována na 20,1 mil. balíků. Většina vyprodukované bavlny pak putuje na export (16,5 mil. balíků). Konečné zásoby zůstávají na 5,4 mil. balíků. V celosvětovém měřítku se očekává produkce bavlny vyšší o 0,85 mil. balíků a měla by tak dosáhnout na 121,33 mil. balíků. Slabá produkce se však neustále očekává v Austrálii, kde se na úrodě negativně podepsaly požáry. Vyšší produkce bavlny se očekává zejména v Pákistánu a Brazílii. Využití bavlny by se mělo snížit o 1,21 mil. balíků zejména kvůli poklesu v Číně, kde se očekává využití nižší o 1 mil. balíků. Mezinárodní obchod by se měl snížit o 0,6 mil. balíků. Hlavním důvodem je zejména pokles importu bavlny ve Vietnamu o 0,3 mil. balíků. Nižší export bavlny by měl být v EU a Mexiku. Konečné zásoby bavlny se očekávají vyšší o 2,6  mil. balíků a dosáhnou tak na 82,1 mil. balíků. Zvýšení zásob bavlny se očekává v Číně, Indii a Brazílii.

Austrálie - pokles produkce bavlny


zdroj: usda.gov


Kukuřice 

Únorová zpráva amerického ministerstva zemědělství očekává pro americkou kukuřici minimální změny ve srovnání s lednem. Domácí využití kukuřice by se mělo zvýšit o 1,27 mil. tun na 313,6 mil. tun. Export by se tak měl snížit o stejnou hodnotu. Globální produkce kukuřice by se měla zvýšit o 0,75 mil. tun na 1111,6 mil. tun. zejména díky silnější úrodě na Ukrajině a v Jihoafrické republice. V mezinárodním obchodě se očekávají téměř nezměněné hodnoty z minulého měsíce. Mírné zvýšení importu však očekává Brazílie. Globální spotřeba kukuřice by se měla zvýšit o 1,8 mil. tun na 1 135,2 mil. tun zejména díky nárůstu využití v Brazílii a USA. Konečné zásoby kukuřice se očekávají o 1 mil. tun nižší v objemu 296,8 mil. tun. Nižší konečné zásoby očekává zejména USA, Brazílie a Ukrajina.

Produkce letní a zimní kukuřice

zdroj: usda.gov


Rýže

V globálním měřítku se očekává pokles produkce rýže o 0,45 mil. tun na 496,2 mil. tun. Největší pokles produkce by měl být v Mexiku a EU. Počáteční zásoby rýže by se měly zvýšit o 6 mil. tun na 175,0 mil. tun. zejména díky mírnému nárůstu zásob v Thajsku a EU. Nižší počáteční zásoby naopak očekává Japonsko a Mexiko. Spotřeba rýže by se měla snížit o 0,87 mil. tun a měla by tak dosáhnout na 493,1 mil. tun. Mezinárodní obchod by měl poklesnout ve srovnání s minulým měsícem. Pokles exportu očekává Indie. Import by se měl naopak snížit na Filipínách. Konečné zásoby by pak měly být oproti lednovým odhadům o 1,0 mil. tun nižší, což znamená růst na 178,0 mil. tun. Přibližně dvě třetiny světových zásob rýže stále drží Čína.

 

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!