Bude úroda sójových bobů rekordní?

12.2.2020

Únorová zpráva WASDE víceméně potvrdila odhady z minulého měsíce. Australské požáry se negativně podepsaly na tamní očekávané produkci pšenice a bavlny. Úroda sójových bobů by naopak měla být vydařená. Podívejte se s námi na přehled dění okolo klíčových zemědělských komodit.

 

Únorová zpráva WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) amerického Ministerstva zemědělství ohledně celosvětového vývoje zemědělských komodit víceméně potvrdila odhady z minulého měsíce. Australské požáry se negativně podepsaly na tamní produkci pšenice a bavlny. Vydatné deště naopak přejí produkci sójových bobů v Brazílii a letošní úroda by tak měla být silná. Podívejte se s námi na přehled dění okolo klíčových zemědělských komodit.

Pšenice

V rámci USA se předpokládá stabilní vývoj produkce v objemu 52,26 mil. tun, což potvrdilo lednové odhady. Nezměněny by měly také zůstat počáteční zásoby, import a spotřeba. Oproti lednovým odhadům by měl vzrůst export, a to o 0,68 mil. tun. Export pšenice by tak v USA měl být nejvyšší za poslední 3 roky. Z celosvětového pohledu únorové odhady potvrdily očekávání z minulého měsíce - celosvětová úroda by měla meziměsíčně poklesnout o 0,44 mil. tun na 763,95 mil. tun. Slabá produkce se neustále očekává v Austrálii, kde se na úrodě negativně podepsaly požáry. Počáteční zásoby pšenice jsou prakticky nezměněné oproti lednu. Zvýšit by se měl mezinárodní obchod - export se očekává o 1,8 mil. tun vyšší díky růstu tempa produkce v EU a Kazachstánu. Mírné snížení exportu očekává Kanada a Pákistán. Světový import pšenice by se měl zvýšit o 1,9 mil. tun díky Číně a Turecku. Globální spotřebu pšenice nyní očekáváme v objemu 754,19 mil. tun, což je meziměsíční snížení o 0,18 mil. tun. Konečné zásoby pšenice by měly zůstat ve výši 288 mil. tun.

Austrálie - produkce pšenice

zdroj: usda.gov


Sójové boby

Odhady z tohoto měsíce očekávají v USA vyšší export sójových bobů a nižší konečné zásoby. Americký export by se měl zvýšit o 1,36 mil. tun zejména díky zvýšení importu v Číně. Konečné zásoby sójových bobů by se tak měly snížit právě o 1,36 mil. tun. Produkce sójových bobů, počáteční zásoby a obchod jsou nezměněné oproti odhadům z ledna. Průměrná výkupní cena se pohybuje kolem 8,75 USD za bušl, což je meziměsíčně o 25 centů méně.

V globálním měřítku se očekává produkce v objemu 339,4 mil. tun - oproti lednovým odhadům tak došlo k nárůstu o 1,7 mil. tun. Brazílie, která je největším producentem na světě, stále hlásí příznivé podmínky v oblasti Mato Grosso a vydatné deště na severu i jihu země. Brazilská produkce se tak očekává v objemu 125 mil. tun. - meziměsíčně se jedná o navýšení o 2 mil. tun. Tento měsíc by v Jižní Americe měla začít fáze sklizně. Severní Amerika naopak koncem března zahájí fázi setí. Světová spotřeba by se měla meziměsíčně zvýšit o 1 mil. tun a dosáhnout tak na 351 mil. tun. Konečné zásoby by měly vzrůst o 2,2 mil. tun na 98,86 mil. tun.


Brazílie sójové boby - plocha, produkce a výnos

zdroj: usda.gov


Bavlna

Odhady z tohoto měsíce jsou pro USA nezměněné ve srovnání se zprávou z ledna. Produkce by tak měla zůstat zachována na 20,1 mil. balíků. Většina vyprodukované bavlny pak putuje na export (16,5 mil. balíků). Konečné zásoby zůstávají na 5,4 mil. balíků. V celosvětovém měřítku se očekává produkce bavlny vyšší o 0,85 mil. balíků a měla by tak dosáhnout na 121,33 mil. balíků. Slabá produkce se však neustále očekává v Austrálii, kde se na úrodě negativně podepsaly požáry. Vyšší produkce bavlny se očekává zejména v Pákistánu a Brazílii. Využití bavlny by se mělo snížit o 1,21 mil. balíků zejména kvůli poklesu v Číně, kde se očekává využití nižší o 1 mil. balíků. Mezinárodní obchod by se měl snížit o 0,6 mil. balíků. Hlavním důvodem je zejména pokles importu bavlny ve Vietnamu o 0,3 mil. balíků. Nižší export bavlny by měl být v EU a Mexiku. Konečné zásoby bavlny se očekávají vyšší o 2,6  mil. balíků a dosáhnou tak na 82,1 mil. balíků. Zvýšení zásob bavlny se očekává v Číně, Indii a Brazílii.

Austrálie - pokles produkce bavlny


zdroj: usda.gov


Kukuřice 

Únorová zpráva amerického ministerstva zemědělství očekává pro americkou kukuřici minimální změny ve srovnání s lednem. Domácí využití kukuřice by se mělo zvýšit o 1,27 mil. tun na 313,6 mil. tun. Export by se tak měl snížit o stejnou hodnotu. Globální produkce kukuřice by se měla zvýšit o 0,75 mil. tun na 1111,6 mil. tun. zejména díky silnější úrodě na Ukrajině a v Jihoafrické republice. V mezinárodním obchodě se očekávají téměř nezměněné hodnoty z minulého měsíce. Mírné zvýšení importu však očekává Brazílie. Globální spotřeba kukuřice by se měla zvýšit o 1,8 mil. tun na 1 135,2 mil. tun zejména díky nárůstu využití v Brazílii a USA. Konečné zásoby kukuřice se očekávají o 1 mil. tun nižší v objemu 296,8 mil. tun. Nižší konečné zásoby očekává zejména USA, Brazílie a Ukrajina.

Produkce letní a zimní kukuřice

zdroj: usda.gov


Rýže

V globálním měřítku se očekává pokles produkce rýže o 0,45 mil. tun na 496,2 mil. tun. Největší pokles produkce by měl být v Mexiku a EU. Počáteční zásoby rýže by se měly zvýšit o 6 mil. tun na 175,0 mil. tun. zejména díky mírnému nárůstu zásob v Thajsku a EU. Nižší počáteční zásoby naopak očekává Japonsko a Mexiko. Spotřeba rýže by se měla snížit o 0,87 mil. tun a měla by tak dosáhnout na 493,1 mil. tun. Mezinárodní obchod by měl poklesnout ve srovnání s minulým měsícem. Pokles exportu očekává Indie. Import by se měl naopak snížit na Filipínách. Konečné zásoby by pak měly být oproti lednovým odhadům o 1,0 mil. tun nižší, což znamená růst na 178,0 mil. tun. Přibližně dvě třetiny světových zásob rýže stále drží Čína.

Vše důležité ze světa financí a investic přímo na Váš e-mail

Ikona newslettery

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.