Čeká USA nedostatek pšenice?

Zpráva z trhu
Čeká USA nedostatek pšenice?

Minulý týden vydalo ministerstvo zemědělství USA svou pravidelnou měsíční zprávu týkající se nabídky a poptávky po jednotlivých zemědělských komoditách. Podívejte se na nejdůležitější informace ke konkrétním plodinám.


13. 10. 2020

 

 

Minulý týden, konkrétně v pátek 9. října 2020, vydalo ministerstvo zemědělství USA svou pravidelnou měsíční zprávu týkající se nabídky a poptávky po jednotlivých zemědělských komoditách. Níže uvádíme nejdůležitější informace ke konkrétním plodinám.

 

Pšenice

Pro tento měsíc byl snížen výhled nabídky, domácí spotřeby a konečných zásob z pohledu produkce v USA, export zůstal nezměněn. Strana nabídky byla snížena o 32 milionů bušlů, což odráží nižší počáteční zásoby a nižší produkci. Pokles je částečně vyrovnán nižší mírou dovozu. Domácí spotřeba vzrostla o 10 milionů bušlů. Odhad konečných zásob je snížen o 42 milionů bušlů na celkovou úroveň 883 milionů bušlů, což je nejnižší úroveň za posledních 6 let. 

 

Celosvětová čísla jsou následující – nabídka se zvýšila o 2,2 milionu tun, zejména díky historicky druhé nejvyšší sklizni v Rusku, které vyprodukovalo více jen v sezóně 2017/18. Menší úrodu naopak reportují Ukrajina, Kanada, Argentina a Spojené státy. Největší změnu v případě dovezeného množství pšenice představují Čína a Pákistán, obě země ve výši 0,5 milionu tun.


Kukuřice

V rámci USA došlo v tomto měsíci ke snížení produkce, využití kukuřice k výrobě ethanolu a krmným účelům, a také USA evidují nižší konečné zásoby. Odhad celkové produkce byl snížen o 178 milionů bušlů na hodnotu 14 722 miliard bušlů. K tomuto poklesu přispělo snížení plochy ke sklizni a nižší výnos z jednoho akru.

Odhad celosvětové produkce kukuřice pro období 2020/21 se snížil na 1 458 milionů tun.

 

Produkce letní a zimní kukuřice

zdroj: usda.gov


Rýže

Co se týká výhledu pro rýži vyprodukovanou ve Spojených státech, očekává se v následujícím roce nárůst na straně nabídky (díky vyššímu dovozu), spotřeba a export by měly zůstat nezměněny oproti odhadu z minulého měsíce. Konečné zásoby by tedy měly vzrůst, a to konkrétně o 1,8 milionu cwt na 47,7 milionu, což představuje nárůst o 66 % oproti minulému roku. Celková produkce se zvýšila o 1,3 milionu centýřů (1 cwt = 1 centýř - odpovídá váze 100 liber, tedy cca 45 kg) na celkovou hodnotu 226,3 milionu cwt díky větší ploše ke sklizni a vyššímu výnosu.

 

Celosvětově se očekává nižší nabídka rýže, 678 milionu tun je o 2,7 milionu tun nižší číslo, než bylo reportováno v minulém měsíci. Za poklesem stojí zejména vyšší čísla z Indie, kde se růst spotřeby a vývozu zasloužily o pokles globální nabídky ve výši 5 milionů tun. Odhad konečných zásob se snížil o 5,7 milionu na 179,2 milionu tun, přičemž z tohoto množství drží ve svých rezervách 65 % Čína a 18 % Indie.


Olejniny

Odhad produkce sóji v USA je snížen díky menší ploše ke sklizni o 45 milionů bušlů na 4,3 miliardy bušlů. K té došlo ve státech Kansas a Severní a Jižní Dakota. Díky nižší nabídce a růstu exportu se sníží konečné zásoby o 170 milionů bušlů na úroveň 290 milionů. Pro příští rok se zvýšila jak očekávaná výkupní cena sóji, tak také sójového šrotu a sójového oleje.

Globální produkce olejnin je snížena o 2,6 milionu tun na 478,9 milionu tun. Z pohledu sóji byly zrevidovány směrem dolů počáteční zásoby díky poptávce ze strany Číny, která byla jen částečně vyvážena poklesem exportu z Brazílie. 

 

Brazilská produkce sójových bobů

zdroj: usda.gov


Bavlna

Nižší produkce bavlny v porovnání s minulým měsícem se očekává v USA. Pokles by měl být o necelé jedno procento, domácí spotřeba, export a konečné zásoby zůstaly dle odhadu nezměněny.

Ve světě mimo USA se očekává o více než 900 000 balíků nižší produkce, vyšší spotřeba a nižší konečné zásoby ve srovnání s odhadem z minulého měsíce. Světový obchod by se měl zvýšit o 500 000 balíků, což odpovídá zvýšenému dovoznímu apetitu ze strany Číny. Konečné globální zásoby jsou očekávány o 2,7 milionu balíků nižší ve srovnání s daty z měsíce září a v celkové výši 101,1 milionu balíků. To odpovídá 89 % celkové spotřeby.

 

Autor: Václav Kučera, vedoucí oddělení Front Office

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!