Co bude v letošním roce hýbat trhy?

Zpráva z trhu
Co bude v letošním roce hýbat trhy?

30.1.2020

Uvolněná měnová politika klíčových centrálních bank je ve spojení se zmírněním napětí mezi USA a Čínou jednoznačným růstovým impulsem. Nezapomínejme však na rizika, která mohou finanční trhy významně ohrozit.


31. 1. 2020

 

Počátek letošního roku se nese ve znamení růstového trendu na akciových trzích a řada akciových indexů tak překonala svá historická maxima. Podívejme se na klíčové faktory, které budou v průběhu letošního roku ovlivňovat nejen dění na trzích s akciemi, ale také vývoj na komoditních či dluhopisových trzích.

Za dosavadním výrazným růstem cen akcií stojí zejména globálně uvolněná měnová politika centrálních bank, která se projevuje především nízkými úrokovými sazbami a klesajícími výnosy na aktivech jakou jsou dluhopisy. V rámci nejvýznamnějších centrálních bank světa aktuálně pozorujeme období nejvíce uvolněné měnové politiky od eskalace globální finanční krize v roce 2008. Investoři tak přesouvají své prostředky právě do akcií a snaží se participovat na probíhajícím růstovém trendu. Koncem loňského roku se zároveň projevily zprávy o pozvolném zklidnění napětí v rámci obchodní války mezi USA a Čínou a investoři tak získali ještě více optimistickou náladu, která byla v průběhu ledna potvrzena podpisem dohody mezi dvěma světovými velmoci v rámci tzv. fáze č. 1. Růstově však zapůsobilo také vyjasnění dlouhodobě patrné nejistoty okolo podoby a data odchodu Velké Británie z EU - tzv. brexit se má uskutečnit k 31. lednu a bude zahájena překlenovací fáze, ve které budou probíhat další vyjednávání o finálním nastavení bilaterálních vztahů. Americký akciový index S&P 500 si tak za poslední rok připsal růst o 20,5 % a německý akciový index DAX 30 si připsal velmi slušných 18 %.

Vývoj indexu S&P 500 za 1 rok

zdroj: Yahoo


Čeká nás další růst? 

Výrazně uvolněná měnová politika a deeskalace napětí v rámci obchodní války se může projevit v prodloužení růstového ekonomického cyklu, který je nejvíce patrný právě na akciových trzích. Tento trend by měl být znatelný v průběhu celého letošního roku, jelikož případné zpřísnění monetární politiky v podobě zvyšování úrokových sazeb se nejeví jako příliš pravděpodobné. Evropská centrální banka již potvrdila svůj předpoklad, že základní úrokovou sazbu ponechá na aktuální úrovni -0,5 %. Americká centrální banka pak rovněž počítá s udržením základní úrokové sazby v pásmu 1,50 - 1,75 % a dokonce se mluví o tzv. 4. fázi kvantitativního uvolňování, které je typické stimulací růstu akciových trhů či drahých kovů a jiných komodit. Dluhopisové výnosy by měly naopak být pod tlakem. Důvodem pro ponechání měnové politiky v expanzivním režimu je zejména nedostatečné tempo růstu cenové hladiny - v rámci USA aktuálně registrujeme míru inflace ve výši 1,7 %, ECB hlásí v rámci eurozóny inflaci hluboko pod svým cílem a to ve výši 1,3 %. Inflace v Japonsku pak činí 0,8 % a tamní centrální banka tak dlouhodobě drží úrokové sazby na úrovni -0,10 %.

Vývoj základní úrokové sazby FEDu (%)


Akcie budou hrát prim

Růst očekáváme zejména na trhu tzv. pro-cyklických akcií, které na své ceně přidávají zejména v prostředí ekonomické expanze, která je implikována již zmíněnou uvolněnou měnovou politikou. Mírnější posilování cen se dá předpokládat u málo volatilních či proti-cyklických akcií, které jsou investory preferovány především v období ekonomické stagnace a eskalace nejistoty. Větší zájem investorů může být patrný zejména o akciové tituly mimo americké trhy, které jsou nyní velmi blízko svých historických maxim - například evropské akcie tak mají relativní cenovou výhodu. Růst cen akcií očekáváme v zemích sektoru emerging markets, kde předpokládáme nastavení měnové politiky korelující s politikou centrálních bank vyspělých zemí - tedy by mělo v průběhu roku dojít ke snižování úrokových sazeb. Investory by mohly lákat také britské akcie, které jsou spojeny s průměrným dividendovým výnosem okolo 4,4 % p.a. - výrazně tak překonávají průměrný dividendový výnos amerických titulů, který se aktuálně pohybuje okolo 1,79 % p.a.


Dolar oslabí

Relativně nízké úrokové sazby americké centrální banky a setrvávající expanzivní režim monetární politiky budou ve spojení s deeskalací globálního napětí znamenat tlak na oslabování kurzu amerického dolaru. Investoři totiž v období pokračujícího růstového cyklu snižují podíl svých aktiv v takzvaných bezpečných přístavech, kterým je i americký dolar. Růst můžeme naopak očekávat v rámci japonského jenu a britské libry, které byly vůči dolaru dlouhodobě podhodnoceny. Japonská měna by měla těžit zejména ze zvýšené obchodní aktivity z Číny, která plánuje stimulaci ekonomiky ve snaze podpořit oslabující tempo ekonomického růstu - pro letošní rok se očekává, že tempo růstu čínského HDP poklesne na 6 %.

Vývoj tempa růstu HDP Číny (v %)


Komodity mají prostor pro růst

Komoditní trhy byly v průběhu roku 2019 pod tlakem, který se odvíjel od obav ze zpomalujícího tempa globálního ekonomického růstu a zejména pak z eskalující nervozity plynoucí z obchodní války USA s Čínou. Rozšiřování a zavádění dalších tarifů na zboží má totiž významný vliv na mezinárodní obchod a ekonomickou aktivitu výrobních podniků, což se projevuje v nižší poptávce po komoditách - především těch průmyslových. Většina komodit si tak v uplynulém roce držela relativně nízké ceny (například vůči akciím) a tento trend pokračuje i nadále. Zklidnění napětí mezi USA a Čínou by však ve spojení s nadějí na expanzi ekonomické aktivity výrobních podniků mohlo znamenat vyšší poptávku právě po komoditách. V případě oživení evropského automobilového trhu by se měl růst cen týkat zejména palladia, platiny, mědi a hliníku. Očekáváme však, že navzdory většímu umístění aktiv do akcií nebudou investoři ochotni opustit tzv. bezpečné přístavy v plném rozsahu a i nadále budou část svých prostředků držet ve zlatě, které by mělo na své ceně posilovat - i v návaznosti na již zmíněné uvolněné měnové politice (zejména v případě dalšího uvolňování).


Rizik je stále dost

Navzdory optimistickým vyhlídkám je třeba zdůraznit, že finanční trhy jsou i nadále ohrožovány řadou rizikových faktorů. Zmírnění napětí mezi USA a Čínou může být pouze dočasné a případné nedosažení finální dohody v rámci obchodní války by uvrhlo na akciové trhy negativní sentiment - ten by se rovněž promítl i v případě průmyslových komodit. Rizikově působí i možnost zpřísnění monetární politiky klíčových centrálních bank, které by k tomuto kroku mohly přistoupit v rámci nevhodného načasování a mylného výkladu tempa růstu cenové hladiny. V případě amerických trhů jsou pak nejvíce rizikovým faktorem prezidentské volby, které proběhnou 3. listopadu letošního roku - pokud by došlo k vítězství některého z ortodoxních demokratických kandidátů (např. Bernieho Sanderse), je nutno očekávat změnu dosavadní fiskální politiky v podobě navýšení korporátních daní, což by vedlo k výraznému poklesu ziskovosti amerických podniků a tudíž poklesu cen akcií v roce 2021. Aktuálně je nutno zmínit probíhající epidemii koronaviru, která má ohnisko v čínském Wuhanu. Obavy z dopadu na ekonomickou aktivitu v asijském regionu působí zejména na pokles cen ropy a tamních akciových titulů.

 

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!