Evropa čeká rekordní úrodu pšenice

Zpráva z trhu
Evropa čeká rekordní úrodu pšenice

14.5. 2019

Díky příznivému počasí se očekává rekordní úroda pšenice v Evropě a Rusku, Brazílie by pak měla překonat USA v produkci sójových bobů. 


15. 5. 2019
 

Květnová zpráva WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) amerického Ministerstva zemědělství ohledně celosvětového vývoje zemědělských komodit přinesla řadu překvapení. Aktuální odhady ukazují na rekordní úrodu pšenice v Evropě a Rusku. Spojené státy by pak měly přijít o pozici světové jedničky v produkci sójových bobů. Kukuřice a rýže by mělo být dle očekávání nadbytek. Podívejte se na přehled dění okolo klíčových zemědělských komodit.

Pšenice

Květnové odhady navazují na březnová očekávání ohledně rostoucí celosvětové produkce pšenice - ta by měla dosáhnout na rekordních 777,5 mil. tun, což představuje meziměsíční nárůst o bezmála 45 mil. tun a zároveň se jedná o překonání již tak vysoké loňské úrody, která dosáhla 763 mil. tun. Za zvýšenými odhady globální produkce stojí primárně mírnější zima v Evropě a příznivé podmínky po uskutečnění výsadby - největší evropští producenti (Francie, Německo, Polsko) tak mají velmi vysoká očekávání. Evropský kontinent by měl vyprodukovat přibližně 154 mil. tun pšenice, čímž by se produkce meziročně zvýšila o 17 mil. tun. Rekordní úrodu však očekává také Rusko - má se jednat o dosud druhou nejlepší úrodu v předpokládaném objemu 77 mil. tun. Severní Amerika rovněž hlásí velmi příznivé podmínky a produkce pšenice v USA by měla dosáhnout na 51,6 mil tun, kde by se měl primárně projevit vyšší výnos z jednoho akru výsadby - aktuálně by měl dosáhnout 48,6 bušlů, což je meziročně o jeden bušl více. V návaznosti na vyšší produkci by se měla snížit průměrná výkupní cena za bušl a to na 4,70 USD (meziroční pokles o 0,5 USD).

Rekordní produkce pšenice by měla ve spojení s vyšším využitím vést k narůstajícímu exportu, kde bude i nadále hrát prim Rusko s objemem 36 mil. tun. Celosvětová spotřeba pšenice by pak měla meziročně vzrůst o 21,6 mil. tun na bezmála 760 mil. tun. Přebytek produkce nad globální spotřebou pak povede ke zvýšení zásob o 7 % meziročně na rekordních 239 mil. tun. Pozici největších producentů si stále udržuje EU (154 mil. tun), Čína (132 mil. tun) a Rusko (77 mil. tun).

Rusko - produkce pšenice

zdroj: usda.gov


Sójové boby

Aktuální odhady počítají s globální produkcí v objemu 356 mil. tun, což reflektuje klesající očekávání ohledně produkce USA, kde dochází k poklesu osázené plochy o bezmála 5 mil. akrů a rovněž se očekává nižší výnos z jednoho akru výsadby - ten by měl dosáhnout na 49,5 bušlů, což je meziročně o 2,1 bušlu méně. Celková produkce USA by tak měla činit přibližně 113 mil. tun. Navzdory nižší produkci se očekává nárůst exportu USA, který by měl dosáhnout na 53 mil. tun. Nižší produkce a vyšší export pak vyústí v poklesu konečných zásob, které by se měly meziročně snížit o 1 mil. tun na 26 mil. tun. Průměrná výkupní cena by se měla pohybovat okolo 8,10 USD za bušl.

Brazílie byla dlouhodobě světovou dvojkou v produkci sójových bobů a nyní se zdá, že vyšší osázená plocha a příznivé podmínky v oblasti Rio Grande dopomohou největší jihoamerické zemi k první pozici v rámci globální produkce - letošní úroda by měla dosáhnout na rekordních 123 mil. tun, což znamená meziroční nárůst o 6 mil. tun. V rámci Jižní Ameriky pak hlásí horší úrodu Argentina, kde by mělo dojít k meziročnímu poklesu o 3 mil. tun na konečných 53 mil. tun. Argentinské producenty zároveň trápí nižší obsah bílkovin v tamní produkci, což se projevuje v nižší výkupní ceně a menší konkurenceschopnosti. Na nižší ceny sójových bobů by mohla tlačit slabší poptávka z Číny, která částečně substituovala využití této komodity v návaznosti na kontaminaci krmných směsí prasečí chřipkou.


Brazílie sójové boby - plocha, produkce a výnos

zdroj: usda.gov


Bavlna

Odhady pro USA očekávají oproti odhadům z minulého roku vyšší produkci bavlny, vyšší export a vyšší konečné zásoby. Produkce by měla dosáhnout na 22 milionů balíků, což je 20% nárůst oproti očekáváním z loňského roku. Domácí spotřeba bavlny se očekává ve výši 3,1 mil. balíků, což je stejná spotřeba jako se předpokládalo minulý měsíc. Export bavlny by se měl zvýšit o 15 % na 17 milionů balíků. Konečné zásoby se očekávají vyšší o 2 mil. balíků na 6,4 mil. balíků.

V celosvětovém měřítku se také očekává mírný pokles zásob a vyšší produkce a spotřeba. Díky nejvyšší osázené ploše za posledních 7 let a růstu výnosu z jednoho akru výsadby se očekává téměř rekordní produkce ve výši 125,5 milionů balíků. Největší nárůst produkce se očekává v USA a Indii. Mírný pokles produkce se naopak očekává v Austrálii a Brazílii. Světová spotřeba bavlny by měla dosáhnout na rekordních 125,9 milionů balíků. Konečné zásoby bavlny by tak měly poklesnout o 0,8 % na 75,7 milionů balíků.


Kukuřice

Současné odhady na období 2019/20 očekávají v USA vyšší produkci, využití a nižší export kukuřice. Produkce v USA by měla dosáhnout na 381,78 mil. tun, což je nárůst o téměř 16 mil. tun. Celkové domácí využití v USA by se mělo zvýšit o 5 milionů tun na 314,98 mil. tun. Využití kukuřice na ethanol by mělo vzrůst o 1 % vzhledem k očekávanému růstu poptávky po pohonných hmotách. Export by se měl snížit o 0,63 mil. tun na 57,79 mil. tun kvůli růstu exportu v Brazílii (+2 mil. tun) a Argentině (+1 mil. tun). Konečné zásoby by se měly zvýšit na 63,13 mil. tun (+10 mil. tun), což jsou rekordní hodnoty od roku 1988.

Celosvětově se očekává rekordní produkce, využití kukuřice a nižší konečné zásoby. Světová produkce by se měla zvýšit o 41 mil. tun na 1119 mil. tun. Největší růst produkce se očekává v USA, Rusku (+1,6 mil. tun), Kanadě (+1,5 mil. tun), Indii a Brazílii (+1 mil. tun). Nižší produkci očekává Čína (-3,3 mil. tun) a Ukrajina (-2,8 mil. tun). Import kukuřice by se měl celosvětově zvýšit o 2 %. Světové konečné zásoby by se měly oproti odhadům z minulého roku snížit o 11,2 mil. tun na 314,7 mil. tun zejména kvůli poklesu zásob v Číně (-18. mil. tun).

Brazilská kukuřice - plocha, produkce a výnos

 

zdroj: usda.gov


Rýže

Květnová zpráva očekává v USA pro období 2019/20 vyšší využití, export a konečné zásoby rýže. Produkce se očekává nižší o 0,2 mil. tun okolo 6,93 mil. tun. Spotřeba rýže se očekává o 0,16 mil tun vyšší v objemu 4,45 mil. tun. Konečné zásoby americké rýže by se měly zvýšit o 0,17 mil. tun na 1,87 mil. tun.

Celosvětová produkce rýže se očekává o 1,5 mil. tun nižší a měla by tak dosáhnout na 498,5 mil. tun. Největší pokles produkce se očekává v Číně (-2,5 mil. tun) a Indii (-1 mil. tun). Vyšší produkci rýže naopak očekávají Vietnam, Bangladéš, Thajsko a Indonésie. Světová spotřeba rýže by měla dosáhnout na rekordních 496,1 mil. tun, což je nárůst o 4 mil. tun oproti minulému roku. Vyšší spotřeba rýže se očekává zejména v Indii a Číně. Zpráva očekává i globální růst obchodu s rýží - celosvětový export by se měl zvýšit o 1 mil. tun na 47,6 mil. tun a import o 0,8 mil. tun na 45 mil. tun. Světové konečné zásoby rýže by měly dosáhnout na rekordních 172,2 mil. tun. Více než 68 % celosvětových zásob rýže pak drží Čína.


Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum, a.s. 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!