Rekordní zemědělská produkce v Brazílii

Zpráva z trhu
Rekordní zemědělská produkce v Brazílii

13.12.2018
Brazilská produkce sójových bobů se zvyšuje rekordním tempem a zdá se, že se země brzy stane producentem číslo jedna.


13. 12. 2018

 

Prosincová zpráva WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) amerického Ministerstva zemědělství ohledně celosvětového vývoje zemědělských komodit potvrdila listopadové odhady. Zásoby pšenice rostou, a to navzdory suchům likvidujících australskou úrodu. Brazilská produkce sójových bobů se zvyšuje rekordním tempem a zdá se, že se země brzy stane producentem číslo jedna.  

Pšenice 

Aktuální odhady počítají se stabilní produkci v rámci meziměsíčního srovnání - celosvětová produkce by měla dosáhnout na celkových 733,4 mil. tun. Pěstitelům pšenice se tak daří vykrýt nedostatky plynoucí z rekordně nízké úrody v Austrálii, pro kterou se odhady opět meziměsíčně snížily a to o 0,5 mil. tun na 17 mil. tun. Austrálii dlouhodobě sužují sucha a podprůměrné srážky, které snižují výnos z osázené plochy. Ke zvýšení meziměsíčních odhadů produkce došlo naopak v Kanadě a to o 0,3 mil. tun na 31,8 mil. tun. Zde se primárně projevil vyšší výnos z 1 akru výsadby, který dosahuje na 47,6 bušlů. 

Pozici největších producentů si stále udržuje EU (137,6 mil. tun), Čína (132,5 mil. tun) a Rusko (70 mil. tun). Obecně se jedná o velmi slabou úrodu - loňská produkce dosáhla 763 mil. tun. Meziměsíčně jsme zaznamenali poměrně výrazný útlum v exportní aktivitě EU, USA a Austrálie, který však kompenzuje export Ruska (+ 1,5 mil. tun meziměsíčně). Aktuálně registrujeme meziměsíční nárůst celosvětových zásob pšenice - ty se zvýšily o 1,4 mil. tun na 268,1 mil. tun. 

  

zdroj: usda.gov 


Kukuřice 

Výhled na období 2018/19 očekává pro USA nižší spotřebu a import kukuřice a vyšší konečné zásoby. Americká domácí spotřeba se očekává o 1,3 mil. tun nižší. USA by zároveň měly snížit import na 1,14 mil. tun (o 0,13 mil. tun nižší). V rámci USA došlo k mírnému růstu zásob - konečné zásoby meziměsíčně vzrostly o 1,15 mil. tun na 45,2 mil. tun. Výnos z 1 akru výsadby meziročně vzrostl na 178,9 bušlu (meziročně o 2,3 bušlu na akr více) a celková produkce USA by měla dosáhnout na 371,52 mil. tun.  

 

zdroj: usda.gov 

Celosvětová produkce kukuřice pro období 2018/19 se očekává v objemu 1 100 mil. tun - tedy o 1,0 mil. tun meziměsíčně vyšší. Za navýšením odhadů stojí především EU (+ 1 mil. tun) a Ukrajina (+ 1,5 mil. tun) a Thajsko. Nižší produkce se naopak očekává v Jihoafrické Republice (- 1 mil. tun) a Kanadě. Celosvětové konečné zásoby kukuřice se očekávají o 1,3 mil. tun vyšší (308,8 mil. tun). 


 Bavlna 

Odhady pro USA na období 2018/19 očekávají oproti minulému měsíci vyšší produkci a konečné zásoby. Produkce se zvýšila o 180 tisíc balíků zejména díky růstu produkce v Texasu (o 300 tisíc balíků více). Domácí spotřeba a export se očekávají stejné jako minulý měsíc. Konečné zásoby by měly být ve výši 4,4 mil. balíků (o 100 tisíc balíků vyšší).  

V globálním měřítku se očekává nižší produkce, spotřeba a mírné zvýšení konečných zásob. Světová produkce by měla být nižší o 645 tisíc balíků kvůli poklesům v Indii (o 500 tisíc balíků méně), Pákistánu (o 600 tisíc balíků méně) a Turecku (o 200 tisíc balíků méně). Růst produkce se naopak očekává v Brazílii (o 1 mil. balíků více). Globální spotřeba by měla být o 1,3 mil. balíků nižší (125,6 mil. balíků) zejména kvůli poklesu spotřeby v Číně (o 1 mil. balíků méně). Vyšší import očekává Pákistán, Indie a Malajsie. Nárůst exportu bavlny se týká Brazílie, Argentiny a Uzbekistánu. Světové konečné zásoby se očekávají o 600 tisíc balíků vyšší na 73,2 mil. balíků.


Sojové boby 

Na území USA by měla produkce sójových bobů dosáhnout na 125,2 mil. tun, čímž se potvrdily listopadové odhady, které vycházely z výnosu z 1 akru výsadby v objemu 52,1 bušlů - ten představuje meziroční nárůst o 2,8 bušlů. Průměrná cena na americkém trhu pak zůstala beze změny v pásmu 7,85 - 9,35 USD za bušl. Velmi razantní nárůst objemu produkce jsme zaznamenali v rámci Brazílie, kde aktuální odhady počítají se 122 mil. tun, což je meziměsíčně o 1,5 mil. tun více. Brazílie velmi agresivním způsobem rozšiřuje osázenou plochu (36,2 mil. hektarů) a daří se rovněž zvyšovat výnos z výsadby (3,37 tun z hektaru). 

  

Celosvětová produkce by tak měla dosáhnout na 369,2 mil. tun, což převyšuje listopadové odhady o 1,7 mil. tun a znamenalo by to úrodu meziročně o 28 mil. tun vyšší. Globální zásoby se rovněž zvýšily, a to o 3,2 mil. tun - zásoby rostly zejména v Argentině (+ 3,3 mil. tun), která se stala největším odběratelem produkce USA. K vyšší poptávce po amerických sójových bobech by mělo přispět uvolnění vztahů mezi USA a Čínou, která dle slov Výboru pro export sojových bobů USA, během posledních 24 hodin zakoupila 1,5 až 2,0 mil. tun.


Rýže 

Prosincová zpráva očekává v USA vyšší dodávky rýže, vyšší export a snížení konečných zásob. Produkce americké rýže se očekává nezměněna oproti minulému měsíci (6,93 mil. tun). USA by měly nepatrně zvýšit import (+0,02 mil. tun). Americký export rýže se odhaduje o 0,09 mil. tun (3,14 mil. tun). Konečné zásoby rýže by měly být o 0,08 mil. tun nižší (1,40 mil. tun).  

Celosvětová produkce rýže (mimo USA) vzrostla o 0,44 mil. tun na 491,14 mil. tun zejména díky růstu produkce v Nigérii (+1,0 mil. tun) a Nepálu (+0,2 mil. tun). Pokles produkce naopak zaznamenalo kvůli nedostatku vody Thajsko (-0,5 mil. tun) a Austrálie (-0,2 mil. tun). Celosvětové zásoby rýže vzrostly o 0,23 mil. tun na 163,25 mil. tun. 


Severní Amerika je v rámci hlavních zemědělských komodit sklizena z přibližně 95 % u sojových bobů a z 94 % v případě kukuřice. Naopak Brazílie dohnala počáteční zpoždění ve výsadbě sójových bobů a nyní je již téměř 93 % plánované plochy oseto. S problémy s výsadbou se potýkala také Argentina, kde se projevovaly silné deště znemožňující polní práce. Nyní se však zdá, že 54 % plochy určené k pěstování sójových bobů je oseto. Fáze výsadby kukuřice a pšenice se pak pohybuje okolo 43 %.

Evropští zemědělci využili příznivých podmínek a sklizeň proběhla podle očekávání. Potíže zemědělci registrují pouze ve spojení s cukrovou řepou, jelikož sklizeň je negativně ovlivněna suchou půdou, která způsobila nižší výnos. Problémy s výsadbou se pak týkají řepky olejné, jelikož zemědělci zaostali s přípravou půdy a zdá se tedy, že osetá plocha bude meziročně výrazně menší. 

Lednová WASDE bude zveřejněna 11.1. 2019. 

 

Autoři: Tomáš Turna a Petr Lajsek, analytici společnosti Colosseum, a.s.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!