Varování před rizikovými dluhopisy

Zpráva z trhu
Varování před rizikovými dluhopisy

29.11.2019

Víte na co si dát pozor při investici do korporátních dluhopisů?


28. 11. 2019

Tuzemská scéna korporátních dluhopisů zažívá v poslední době výrazný boom. Zvyšující se počet dluhopisových emisí představuje však také vyšší míru rizika, že investor své prostředky umístí do emise, která nebude nikdy splacena a investor tak o investované peníze přijde. Česká legislativa umožňuje, aby dluhopisy vydal prakticky kdokoliv. Této možnosti se tak rozhodlo využít obrovské množství podniků. Jen za loňský rok tak byly emitovány dluhopisy v hodnotě přesahující 126 miliard korun, což je meziročně o 7 miliard korun více. Před rizikovými dluhopisy varují i Česká národní banka a Asociace pro kapitálový trh.

Dluhopisové financování je zcela běžným způsobem získávání prostředků na provozní a investiční činnost podniku. Má to však háček. Mezi podniky emitující dluhopisy se zařadila značná část firem, které s vysokou pravděpodobností nebudou schopny závazkům plynoucím z emise dluhopisů dostát. Jedná se zejména o podniky, které mají nulový či záporný vlastní kapitál a zároveň o podniky, které nemají prakticky žádnou historii. Aby však tyto podniky byly schopny emitované dluhopisy umístit na trhu, musejí jednak nabídnout výrazně vyšší kupón (což je lákadlo pro investory) a zároveň se musí postarat o prodej dluhopisů sami, jelikož regulované a specializované instituce jako banky či obchodníci s cennými papíry nebudou ochotny takto vysoce rizikové dluhopisy nabízet svým klientům. Výše zmíněné podniky tak musí zkusit jinou formu úpisu svých dluhopisů než u specializované finanční instituce. Tím se dostáváme k dluhopisovým tržištím, která dané dluhopisy ochotně zařazují do své nabídky. Investor však zpravidla neví, jak kvalitní je nabízený dluhopis a zda je pro něj vhodný. Na místě je tak velká obezřetnost.


Čemu se vyhnout obloukem? 

S rostoucím počtem dluhopisových emisí se výrazně rozrostl i počet neregulovaných subjektů (subjektů bez patřičné licence udělené ČNB) snažících se z expandujícího trhu profitovat a vznikla tak online dluhopisová tržiště. Jedná se zpravidla o inzertní webové stránky, které za úplatu poskytují možnost nabídky dluhopisů daného emitenta a marketingové propagace. K dané problematice se vyjádřil i viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký, který současnou situaci na trhu přirovnal k “dluhopisovému Las Vegas”. Investoři by se měli dle jeho názoru detailněji seznámit s daným emitentem dluhopisů a nerozhodovat se pouze na základě slibovaných výnosů. V nabídce těchto tržišť pak lze obvykle nalézt dluhopisy slibující výnosy i přes 10 % ročně. To by měl být již první varovný signál pro investora, jelikož emitenti takových dluhopisů mohou jen velmi obtížně splácet kupónové platby a jistina bude splacena nejspíše dodatečnou emisí.


Kupujte u regulovaných institucí  

Dluhopisová tržiště v první řadě neprověřují, zda je daný dluhopis vhodným investičním nástrojem pro konkrétního investora. Chybí tedy vyhodnocení rizikového profilu investora a zároveň vyhodnocení rizikovosti nabízeného dluhopisu. V praxi tak může dojít k situacím, že silně konzervativní investoři kupují vysoce rizikový dluhopis, který je jim nabízen jako bezpečný způsob uložení peněz. Na tuto problematiku upozorňuje například Asociace pro kapitálový trh (AKAT), která zdůrazňuje, že investoři by neměli kupovat dluhopisy přímo od emitentů či prostřednictvím dluhopisových tržišť a naopak by se měli obrátit na služby obchodníků s cennými papíry či bankovních institucí. Kompletní upozornění AKAT pro investory do dluhopisů můžete nalézt zde

Rozumným výběrem prodejce (zprostředkovatele prodeje) dluhopisů si můžete ušetřit řadu případných starostí a především své investované peníze. V tuzemsku se zprostředkováním prodejů korporátních dluhopisů a jejich samotnými prodeji zabývají především obchodníci s cennými papíry, což jsou instituce, které jsou držiteli zákonem vyžadované licence České národní banky a podléhají tak vysoké míře regulace. Tyto instituce zároveň disponují dostatečným personálním vybavením, aby byly schopny odborně prověřit kvalitu nabízených dluhopisů a zároveň vhodnost daného dluhopisu pro konkrétní investory.


Jak by měl vypadat kvalitní dluhopis? 

Poznat kvalitního emitenta dluhopisů nemusí být vždy snadné, existuje však několik základních bodů, na které by se dluhopisoví investoři měli soustředit. Pokud investor uvažuje o nákupu korporátních dluhopisů, jeho prvním krokem by mělo být prostudování emisních podmínek. Ty představují určitý přehled parametrů dané emise a emitent by v nich měl specifikovat za jakých podmínek bude daná emise probíhat. Investor se tak například dozví, jaká je výše vypláceného kupónu, na které dny jsou termíny výplat stanoveny či v jak velkém objemu bude emise dluhopisů probíhat. Velmi důležitým dokumentem je však také prospekt emitenta, který v sobě skrývá informace o finanční situaci emitenta, jeho podnikatelském záměru či o majitelích společnosti. Investor by neměl zapomínat ani na pojmy jako je diverzifikace či riziko, které se s dluhopisy pojí stejně jako s ostatními investicemi. Problematice výběru kvalitního dluhopisu se věnuje Česká národní banka ve svém článku Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů, který můžete nalézt zde.


S dluhopisy neriskujte

Korporátní dluhopisy jsou bezesporu více rizikový instrument než například americké vládní dluhopisy. Pokud však zvolíte dluhopisy kvalitního emitenta, získáte relativně bezpečný investiční nástroj, který má posílit defenzivní část vašeho portfolia a zajistit pravidelné finanční toky. Nemá tedy smysl se honit za co nejlákavějším výnosem, který na trhu naleznete a riskovat tak své prostředky. Již jsme zmínili, že velmi vysoké kupónové sazby jsou varovným signálem a u kvalitního obchodníka s cennými papíry je nenajdete. Ačkoliv řídit rizika je někdy velmi obtížné, investor může udělat první krok sám a svá rizika omezit vhodným výběrem subjektu, u kterého si dluhopisy koupí.

Společnost Colosseum pravidelně vzdělává veřejnost prostřednictvím dluhopisového seriálu. Odkaz na první díl naleznete zde

 

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!